ALFA VAROVANJE

datum

Zagotavljamo le najboljše

Ob množici družb za zasebno varovanje, ki v Republiki Sloveniji izvajajo ukrepe zasebnega varovanja, se boste kot morebitni naročnik tovrstnih storitev gotovo vprašali, katero družbo za varovanje izbrati za svojega poslovnega partnerja. Naša prednost pred konkurenco so predvsem izkušnje vodilnih ljudi v naši družbi, ki te bogate izkušnje prenašajo na zaposlene. Svoje izkušnje so pridobili pri več kot 20 letnemu delu v Policiji, od tega večinoma v kriminalistični službi in v Uradu za varnost in zaščito, ki skrbi za varovanje najpomembnejših oseb in inštitucij v naši državi. Poleg teh izkušenj so si vodilni v naši družbi izkušnje pridobivali tudi v gospodarstvu in sicer na delovnih mestih odgovornih oseb za varnost v družbi.

Varnostne razmere kažejo na to, da se predvsem resne gospodarske družbe vedno bolj zavedajo pomembnosti in vrednosti svojega premoženja. Poudarek ni samo na vrednosti opredmetenega premoženja, temveč tudi na vrednosti neopredmetenega premoženja, katerega vrednost se po navadi težko izmeri. Večinoma se prave vrednosti zavedamo šele tedaj, ko doživimo nezakonit vdor oz. odtujitev premoženja. Za preprečitev tovrstnih nezakonitih dejanj se je potrebno dovolj zgodaj ustrezno zaščititi. Obstajajo različne oblike ukrepov, s katerimi lahko zaščitimo svoje premoženja. Da bi izbrali primerne varnostne ukrepe, pri čemer bi upoštevali tudi sorazmerne stroške, ki bodo v zvezi s temi ukrepi nastali, se je potrebno obrniti na družbo za varovanje.

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Varujemo vse vrste prireditev, od zabav in koncertov do protokolarnih varovanj. Smo specializirani za varovanje lokalov, diskotek in drugih prireditvenih prostorov na območju celotne Slovenije.

Preberi več

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj

Red na shodu oziroma na prireditvi zagotavljamo skladno z zakonom o javnih zbiranjih in pravilnikom za izvajanje zakona o javnih zbiranjih ter z zakonom o zasebnem varovanju. Po potrebi izdelamo načrt varovanja javne prireditve.

Preberi več

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja

Izvajamo fizično varovanje in receptorska služba v gospodarskih, trgovinskih ali poslovnih objektih, intervencijsko službo za varovanje stanovanjskih hiš, zasebne posesti, gospodarskih, trgovinskih ali poslovnih objektov (vlom, požar) ter obhodne službe.

Preberi več