ALFA VAROVANJE

datum

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Vsak naročnik se ob dejstvu, da mora v lokalu uvesti varovanje srečuje s podobnim problemom: Katero varnostno službo izbrati za varovanje v svojem gostinskem lokalu? Odgovor na to vprašanje je preprost: Alfa varovanje zagotavlja vsestransko kakovost, ki se ne vidi le v primerno usposobljenih varnostnikih. Na tem področju Vam zagotavljamo celostno storitev od svetovanja do izvajanja storitev. Naše sodelovanje se prične na prvem srečanju, ko se obojestransko spoznamo z gostinskim lokalom. Tudi Vas naročnike čaka kar nekaj angažiranja, preden v vašem gostinskem lokalu uvedete varovanje. Najprej je tu potrebno narediti oceno tveganja in načrt varovanja. Podrobnosti Vam pojasnimo na prvih srečanjih. Sledi obvestilo Ministrstvu za notranje zadeve, da ste v gostinskem lokalu uvedli ukrepe varovanja in katera varnostna služba bo varovala vaš gostinski lokal. Sledijo še razni dogovori glede morebitne namestitve tehničnih sistemov varovanja kot so video - nadzorni sistem, panik stikala, varovalne ograje ipd. Takšni ukrepi se razlikujejo glede na specifiko gostinskega lokala. Pri nekaterih morebiti sploh niso potrebni. V času priprav na varovanje gostinskega lokala vam omogočimo stike z lokalno policijsko postajo, s katero si skupaj izmenjamo varnostno pomembne podatke, ki lahko vplivajo na varnost v vašem gostinskem lokalu. Takšno prakso uvajamo že od ustanovitve saj smatramo, da je to nujno in zelo koristno opravilo. Lokalni policisti vedo, da so varnostniki, ki varujejo gostinski lokal, njihova "podaljšana roka". Ob vseh teh aktivnostih vam zagotavljamo tudi vse oblike pomoči pri komunikaciji z inšpekcijskimi službami, predvsem z inšpektorji iz Ministrstva za notranje zadeve, ki vršijo nadzor nad izvajanjem Zakona o zasebnem varovanju. Vse postopke imate podrobne opisane na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve:
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/zasebno_varovanje_detektivi/zasebno_varovanje/uporabniki_in_narocniki_storitev_zasebnega_varovanja/  

S sprejetjem Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja, ki je bila sprejeta v letu 2010, so je na tem področju povečalo povpraševanje po varnostnih službah, ki opravljajo varovanje tovrstnih prireditev v gostinskih lokalih. Na trgu se je izoblikovalo nekaj podjetij, ki so se odločila za specializacijo na tem področju. Vsako podjetje za tovrstno varovanje potrebuje dodatno licenco izdano s strani Ministrstva za notranje zadeve. Pogoj za pridobitev licence je tudi ustrezno usposobljen kader. V Alfa varovanju smo specializirani za varovanje gostinskih lokalov. Večina naših varnostnikov je dodatno usposobljeno za delo v gostinskih lokalih. Ob varnosti bomo poskrbeli za vljudnost in splošno gostoljubnost, tako, da se bodo ljudje radi vračali tudi zaradi naše prijaznosti.

Ponujamo vam kompletno varnostno zaščito z vsemi elementi varovanja. Varovanje bom prilagajali vašim potrebam. Na vašo željo in glede na potrebe bomo število varnostnikov povečali ali zmanjšali, kar bomo predvideli tudi v Načrtu varovanja. Tako bo investicija v nas vedno sorazmerna in s tem upravičena.

V lokalih v skladu z zakonom in navodili naročnika običajno izvajamo ukrepe s katerimi zagotovimo da:

- stranke v lokal ne vnašajo in v lokalu ne uživajo lastne pijače in hrane,
- stranke iz lokala ne odnašajo steklenic in kozarcev ter ostalega inventarja,
- stranke v lokal ne vstopajo v očitno vinjenem stanju ali v stanju, ki ga povzročajo druge prepovedane substance,
- stranke v lokal ne vnašajo orožja ali orodja, ki bi lahko bilo nevarno za druge ljudi ali bi lahko celo služilo za ogrožanje le teh,
- v lokal v nočnih urah ne bodo vstopale mladoletne osebe,
- da bodo v lokal vstopale samo osebe, ki so primerno urejene.
- da v lokal ne bodo vstopale osebe, ki pred lokalom kršijo javni red in mir ter hišni red, kažejo znake nasilja in podobno. Za kršenje javnega reda in miru se predvsem štejejo naslednja ravnanja: pretepanje, nesramno - drzno vedenje, surovost, žaljivost do osebja ali drugih oseb, vpitje, neprimerno obnašanje pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, ne spoštovanje danih navodil in predpisov, oviranje prometa, obnašanje v nasprotju z moralo in podobno.
- se izpred lokala odstrani oseba, ki se obnaša skladno s predhodno točko,
- se v lokalu ne zadržujejo osebe, za katere obstaja sum, da so pod vplivom prepovedanih substanc,
- se v lokalu ne zadržujejo osebe, za katere obstaja sum, da so kakorkoli povezane s prepovedanimi substancami npr: prodaja, nakup, hranjenje, posredovanje pri prodaji ali nakupu, napeljevanje, deljenje, omogočanje uživanja, prekrivanje uživanja ali kakršnekoli povezave s prepovedanimi substancami in podobno. Vsak zoper katerega je bil podan sum, lahko le tega po lastni volji ovrže npr: sprazni žepi v primeru, da gre za sum hranjenja prepovedanih substanc.

V dogovoru z vami kot naročniki lahko izvedejo tudi naslednje ukrepe:
1. Stalno prepovejo vstop v gostinski lokal tistim gostom, ki kontinuirano kršijo hišni red, pravila in navodila varnostnikov in ki kljub predhodnemu opozorilu ne prenehajo s kršitvami.
2. Vsakemu gostu lokala omogočijo, da se pogovori z odgovorno osebo, ki je takrat na dolžnosti, v primeru morebitnih pritožb ali pohval.

Na spodnji povezavi lahko preverite, ali ima družba za varovanje ustrezne licence za storitve, ki vam jih ponuja. Prav tako lahko vidite seznam tistih organizatorjev (gostinski lokali), ki že imajo izbrano družbo za varovanje prireditev v gostinskih lokalih. Ob teh seznamih dobite tudi vse potrebne obrazce, ki jih boste morebiti potrebovali
http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/zasebno_varovanje_detektivi/zasebno_varovanje/evidence_vloge_in_obrazci/