ALFA VAROVANJE

datum

Management

Jože MIHALIČ, direktor, varnostni manager
Naloge: je odgovorna oseba družbe, zadolžen za nemoteno poslovanje družbe, za strokovnost opravljenih nalog, za področje računovodstva in financ ter za kadrovske zadeve. Ob teh nalogah tudi vodi in koordinira večje varnostne projekte.

Telefon: 01/3204335
E-pošta: alfa@amis.net

Urša TOMC, poslovna sekretarka
Naloge: vodi in organizira administrativno poslovanje v družbi, priprava dokumentacije za računovodstvo, priprava dokumentov s področja kadrovskih zadev, skrb za arhivsko gradivo, priprava poslovnih sestankov in druge naloge po naročilu vodstva družbe.

Telefon: 01/3204335
E-pošta: alfa@amis.net