ALFA VAROVANJE

datum

Ostale storitve

V družbi Alfa varovanje smo se odločili, da nekatere storitve ponujamo skupaj z preizkušenimi in zanesljivimi poslovnimi partnerji. V ta namen smo sklenili partnerski dogovor z družbo Rival VTS, ki ima več kot 10 letne izkušnje na tem področju. Skupaj z njimi ponujamo naslednje storitve zasebnega varovanja:

Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja
Projektiramo in dobavljamo proti vlomne alarmne sisteme, proti požarno javljanje in video nadzorne sisteme varnostno alarmne sisteme.

Za to imamo potrebne certifikate o usposobljenosti:
- MO RS, Uprava RS za zaščito in reševanje: Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanje,
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko: Certifikat št. 09040-C-686P3, požarno javljalnih in proti vlomnih sistemov BOSCH
- BOSCH Gmbh: Certifikat avtoriziranega distributerja za celoten program varnostne tehnike Bosch na področju RS, ki zajema sisteme za javljanje vloma, požara in video nadzora.

Podrobnosti si lahko ogledate se si lahko ogledate na navedeni povezavi:
http://www.rival-vts.si/RIVAL_SI,,ponudba_dejavnosti,nacrtovanje_varnostnih_sistemov.htm

Proti vlomni sistemi
Protivlomni sistem je namenjen preprečevanju in zaznavanju vlomov ter obveščanju v primeru potrebe po posredovanju.

Elektronska naprava preko telefonske ali radijske zveze o vlomu obvesti operaterja v varnostno-nadzornem centru, ta pa informacijo posreduje mobilnim intervencijskim skupinam, ki ukrepajo v najkrajšem možnem času.

Protivlomni sistem sestavljajo:
- alarmna centrala, ki vsebuje celotno logistiko sistema in telefonski ali radijski pozivnik
- za prenos dogodka v varnostno-nadzorni center
- tipkovnica s prikazovalnikom za rokovanje uporabnika s sistemom
- javljalniki za zaznavanje vlomilca (senzorji gibanja)
- sirena, ki zvočno in svetlobno opozarja na vlom

Za zaznavanje vlomilcev najpogosteje uporabljamo:
- infrardeči pasivni javljalnik za zaznavanje gibanja v prostoru
- akustični javljalnik loma stekla, ki zaznava visoko frekvenco zvoka ob lomu stekla
- magnetno stikalo, ki zaznava odprta vrata ali okna.

Sistem mehanske zaščite
Že v 12. stoletju so pri gradnji utrdb upoštevali osnovna varnostna načela mehanske zaščite, ki so vključevala naravne ovire, notranje in zunanje obzidje, dvižne mostove, rešetke... Kljub hitremu razvoju elektronskih oblik varovanja je mehanska zaščita že danes eden najpomembnejših elementov tehničnega varovanja.

Kakovost mehanske zaščite
Kakovost mehanske zaščite merimo v času, ki ga vlomilec, ropar ali požar potrebujejo, da pridejo do varovanega območja. Mehanska zaščita je dobra, če je ta čas daljši od časa, ki ga potrebujemo, da zaznamo dogodek in uspešno interveniramo.

Poznamo naslednje možnosti varovanja premoženja z mehansko zaščito:
- varnostna vrata (protivlomna, protipožarna vrata ...)
- cilindrićna vdolbna ključavnica
- elektronske zakasnilne ključavnice, ki preprečujejo takojšen vstop
- cilindrični vložek
- varnostno okovje
- okna, zavarovana z rešetkami in lesenimi ali kovinskimi roloji ter polkni
- varnostna protivlomna folija proti razbitju stekla
- varnostne omare in trezorji
- ograje
- sistem ključev.

Video nadzorni sistemi
Video sistem uporabljamo v namen nadziranja, dokumentiranja dogodkov in zaznavanja gibanja. Tako nam video nadzor omogo�a nadzorovanje zaposlenih, obiskovalcev, premoženja, poslovnih prostorov, okolice itd.

Video sistem uporabljamo v naslednje namene:
- nadziranje: S pomočjo večjega števila kamer na različnih lokacijah dobimo izčrpno slikovno informacijo o dogajanju, zato lahko tako večje število varnostnikov nadomestimo z enim samim.
- dokumentiranje dogodkov (snemanje, shranjevanje slike): Raziskave kažejo, da slika podaja največ informacij, zato jo je smiselno hraniti za morebitno rekonstrukcijo dogodka (npr. rop, vlom, požar, kraje, okvare pri proizvodnji, obiski ...).
- zaznavanje gibanja (video senzor - alarmna naprava): Kombinacija nadzora in uporabe kamer kot detektorjev gibanja se vse bolj uporablja tako za notranje kot za zunanje varovanje. Ko alarmna naprava zazna gibanje telesa v dometu kamere, sproži alarm.

Video sistem sestavljajo:
- kamere (črno bele, barvne, fiksne, vrtljive, zoom objektivi)
- naprave za obdelavo video informacij (preklopniki, multiplekserji, matrična stikala)
- shranjevalniki video informacij (analogni in digitalni video rekorderji)
- monitorji in video tiskalniki.

Požarni sistemi
Še pred kratkim smo protipožarno varstvo zagotavljali z obhodno službo številnih varnostnikov. Danes pa nalogo zgodnjega odkrivanja in javljanja požara mnogo bolj učinkovito opravlja protipožarni sistem, ki preko telefonske ali radijske zveze o dogodku obvesti protipožarne intervente.

Sistem za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara tvorijo:
- alarmna centrala s prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom
- javljalniki požara, ki požar zaznajo (reagirajo bodisi na dim, povišano temperaturo, plamen ali iskro)
- pozivnik za prenos alarmnih sporočil na varnostno-nadzorni center
- sirena, ki opozarja ljudi na evakuacijo.

 

Kontrola pristopa
Gibanje po poslovnih stavbah je obajno omejeno tudi med delovnim časom. Da s tovrstnim nadzorom ne bi obremenjevali zaposlenih ali celo zaposlili varnostnika, je to problematiko smiselno reševati z uvajanjem elektronskega sistema pristopne kontrole.

Naloga sistema pristopne kontrole
Sistem pristopne kontrole ima nalogo krajevnega in časovnega omejevanja vhodov in izhodov ter njihovega evidentiranja.

Sestavljajo ga:
- medij za identifikacijo oseb (npr. kartice, varnostna koda ...)
- terminal s čitalcem kartic in elektronsko ključavnico, vgrajeno v vrata
- nadzorni računalnik

Sistem deluje tako, da je na zunanji strani vrat vgrajen terminal s čitalcem kartic. Če ima oseba, ki želi vstopiti v prostor, kartico s pooblastilom za vstop, jo vstavi ali približa terminalu. Ta odda zvočni signal in odklene elektronsko ključavnico. Z nadzornim računalnikom je moč napravo tudi poljubno nastaviti ter vsakega posameznega uporabnika različno pooblastiti.

Intervencije
Intervencijska in obhodna služba je dejavnost, ki jo ponujamo skupaj z partnersko družbo za varovanje, ki ima na trgu več kot 10 letne izkušnje na tem področju in ustrezno kadrovsko in tehnično podporo. Gre za mobilne patrulje, sestavljene iz za to posebej izbranimi in izkušenimi varnostniki. Naloga teh patrulj je predvsem v čim hitrejšem interveniranju v primerih sprožitve alarmno varnostnih naprav. Naslednja naloga pa je izvajanje varnostnih obhodov na varovanem objektu, ki se izvaja glede na dogovor med naročnikom in izvajalcem.

Obhod ne predstavlja samo dejanski obhod objekta, kljukanje vrat in podobno. Objekte varujemo tudi operativno preventivno, kar pomeni, da naši varnostniki v okolici objektov s tam stanujočimi vzpostavijo pristen prijateljski odnos in tako v smislu varovanja objektov pridobijo številne sogovornike, ki so stalno prisotni ali celo bivajo na območju, kjer se nahaja varovani objekt.

Upravljanje z varnostno nadzornim centrom
To dejavnost ponujamo skupaj z partnerskim podjetje Rival-VTS, d.o.o., Ljubljana, ki upravlja z varnostno nadzornim centrom (v nadaljevanju VNC) kategorije II., na katerem sprejema signale iz vseh sistemov za varovanje in nadzor objektov ter oseb, v skladu s standardom SIST BS 5979:2005.

Za vodenje in nadzor intervencijskih skupin varnostnikov ter za spremljanje stanja in sprejemanje alarmnih signalov z objektov, ki jih tehnično varujejo, skrbi stalni VNC, ki je lociran na sedežu družbe v Ljubljani in deluje skladno s predpisi neprekinjeno 24 ur dnevno.

Storitve VNC zajemajo:
- sprejem alarmnih proti požarnih in proti vlomnih ter video nadzornih signalov,
- obveščanje naročnikov,
- analize dogodkov in drugo.

Trenutno je na center vezanih čez 4000 alarmnih in video nadzornih sistemov. Lahko sprejemajo tudi različne druge alarmne signale (npr.: zaznavanje temperaturnih padcev v hladilnicah pod dovoljeno mejo, dvig temperature v računalniških sobah, izpust plina, socialne alarme in podobno).

Prevoz denarja
Prevoz denarja Omenjeno dejavnost zasebnega varovanja za nas opravlja preizkušena in zaupanja vredna partnerska družba za zasebno varovanje. Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk opravljamo s posebej usposobljenimi varnostniki in prirejenimi vozili. Varnostno-nadzorni center neprestano spremlja lokacije vozil preko sistema za satelitsko navigacijo GPS in ima neprekinjeno in neposredno komunikacijo z varnostniki v vozilih.

Strokovno usposobljeni in v skladu s pravilnikom
Varnostniki so oboroženi, uniformirani in strokovno usposobljeni v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju. Prevoze opravljamo v skladu s Pravilnikom o načinu prevoza in varovanja denarja in drugih vrednostnih pošiljk.

Vse podatke o poslovanju in osebju naročnika v naši družbi vselej varujemo kot poslovno skrivnost najvišje stopnje, prav tako pa spoštujemo tudiinterna pravila in zahteve naročnika.