ALFA VAROVANJE

datum

Poslanstvo in vizija

Družba je v letu 2011 doživela korenite spremembe tako na lastniškem kot poslovnem področju. Z spremembo lastniške strukture, smo poleg direktorja družbe postopoma oblikovali tudi širšo upravo s ciljem, da bi nas prepoznali predvsem po tem, da smo strokoven in zanesljiv poslovni partner. Pred vstopom v družbo smo podrobno preučili trg zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji. Na podlagi teh analiz smo se odločili, da se osredotočimo na področja kot so varovanje prireditev v gostinskih lokalih, varovanje javnih zbiranj, varovanje premoženja v trgovinah in varovanje objektov. Predvsem na teh področjih smo zaznali upad kvalitetnih in strokovnih varnostnih storitev. Ocenjujemo, da gre v teh primerih za naloge, ki zahtevajo najvišjo stopnjo strokovno usposobljenih varnostnikov.

Na trgu smo zaznali močan vpliv največjih varnostnih družb, ki so v želji po pridobivanju poslov pozabile na bistvo, to je na zaposlene varnostnike. Cene varnostnih storitev na trgu so z leti znižale na raven, ki ne zadostuje niti za pokrivanje stroškov zakonsko določene minimalne plače, kaj šele za pokrivanje ostalih stroškov, ki jih ima družba za varovanje. Kot posledica tega ravnanja se je na področju zasebnega varovanja ustvarilo precej slabo stanje, ki se kaže v slabem plačilu za opravljeno delo in posledično v nezadovoljnem in nemotiviranem varnostnem osebju. Takšno nezadovoljno varnostno osebje zagotovo svojih nalog ne more opravljati dovolj strokovno in zanesljivo, kot od njih pričakujejo naročniki.

Glede na število zasebnih varnostnih družb v Sloveniji se ves čas zavedamo, da moramo trgu ponuditi nekaj novega, sicer se bomo izgubili v tej množici. To ni naš namen. Naša vizija je, da takšni praksi naredimo konec oz. da to vsaj poskusimo. Naša strategija se izraža že na začetku in sicer v fazi, ko naredimo prvi stik z našimi morebitnimi naročniki. Vsakemu od njih se posebej posvetimo ter zanj posebej izberemo in usposobimo varnostno osebje. Vsakemu naročniku poskušamo pojasniti, da cena storitev ne sme biti edini kriterij pri izbiri ponudnikov. Naši varnostniki za svoje delo prejemajo pošteno in redno plačilo. Še več, storili bomo vse, da jim bomo vsako leto izplačali tudi takšne dodatke kot sta božičnica in regres za letni dopust. Ob tem ob zaključku novega leta in pred poletnimi dopusti organiziramo zabavo za zaposlene, ki so predvsem namenjene sproščenemu druženju in dviganju stopnje pripadnosti naši družbi. Popolnoma se zavedamo, da bo le dobro stimuliran in zadovoljen varnostnik, tudi dobro opravljal svoje delo. V tem je naša bistvena prednost pred konkurenco.

Dejavnost zasebnega varovanja ni dejavnost, s katero bi bilo možno kovati visoke dobičke. Tega dejstva smo se zavedali že na začetku naše poslovne poti. Naš namen je, pridobivati posle, ki so primerno plačani. Le na podlagi takšnih poslov bomo lahko redno izpolnjevali obveznosti do zaposlenih. Ob dejstvu, da smo v prvem letu poslovanja potrojili promet in število zaposlenih skoraj podeseterili smo prepričani, da smo na pravi poti.